Hasiči stříkají zeleně!

Na červnové schůzi sboru bylo odsouhlaseno, že hasiči chtějí a budou třídit odpad. První integrace do zeleného procesu proběhla interně přímo na zbrojnici. Postupně byly zlikvidovány odpadkové a všudypřítomné „všekoše“ a nahradily je barevné tašky na tříděný odpad. Druhá fáze zeleného obrození SDH má za úkol zasáhnout i širokou veřejnost. Bude se jednat o rafinované […]