Hasiči stříkají zeleně!

Na červnové schůzi sboru bylo odsouhlaseno, že hasiči chtějí a budou třídit odpad. První integrace do zeleného procesu proběhla interně přímo na zbrojnici. Postupně byly zlikvidovány odpadkové a všudypřítomné „všekoše“ a nahradily je barevné tašky na tříděný odpad.

Druhá fáze zeleného obrození SDH má za úkol zasáhnout i širokou veřejnost. Bude se jednat o rafinované umístění košů na tříděný odpad přímo na akcích pořádaných SDH nebo po domluvě s organizátorem i na akcích, kde SDH zajišťuje jen část programu, např. občerstvení.

Koše budou řádně barevně označeny a popsány.

 

Podpořte nás i Vy, přijďte na akci a třiďte!
Těší se Sbor dobrovolných hasičů

 

Nejbližší SDH „zelená“ akce: Dětský den 10.9.2017 Strážovice