Velikonoční ochutnávka vín

19.ročník Život bez odpadu Zero Waste, nebo také česky Život bez odpadů je označení pro životní styl, který podporuje opětovné využívání všech zdrojů bez tvorby odpadů, jejich skládkování, nebo jejich spalování. Tato filosofie říká, že všechny zdroje by měly být využívány opětovně stejně jako se tomu děje v přírodě.

Tekla krev!

18.3. se naše 4 členové komando SDH účastnilo výsadku do městské divočiny. Cíl mise: Kyjovská nemocnice. Tři mariňáci byli nováčci a bohužel jeden z nich misi nedokončil. Zbylé komando bez problému proniklo do bludiště nemocničního labyrintu a předalo zásilku – PŮL LITRU KRVE!

Hliník se odstěhoval do školky

Jarní odtučňovací kůra hadičky (vyřazení staré, nepotřebné a nefunkční výzbroje) byla hned třikrát úspěšná. 1)pod velením statečného velitele PV byl úklid veden takticky a efektivně. Hasička začala po útoku znovu dýchat. 2) výzbroj z hliníku byla přesměrována dětem do školky na podporu mezikontinentálního projektu pro získání fotopasti, více o akci se dozvíte zde: sbirejme-hlinik-spolu-s-detmi. 3) nakonec […]

Hasiči stříkají zeleně!

Na červnové schůzi sboru bylo odsouhlaseno, že hasiči chtějí a budou třídit odpad. První integrace do zeleného procesu proběhla interně přímo na zbrojnici. Postupně byly zlikvidovány odpadkové a všudypřítomné „všekoše“ a nahradily je barevné tašky na tříděný odpad. Druhá fáze zeleného obrození SDH má za úkol zasáhnout i širokou veřejnost. Bude se jednat o rafinované […]