Velikonoční ochutnávka vín

19.ročník Život bez odpadu Zero Waste, nebo také česky Život bez odpadů je označení pro životní styl, který podporuje opětovné využívání všech zdrojů bez tvorby odpadů, jejich skládkování, nebo jejich spalování. Tato filosofie říká, že všechny zdroje by měly být využívány opětovně stejně jako se tomu děje v přírodě.

Výroční valná hromada za rok 2018

Valná hromada proběhla v poklidném duchu při hojné účasti. Byl shrnut rok 2018 a nastíněny plány pro rok 2019. Vyznamenáno bylo 6 hasičů: Adam Dlouhý Tomáš Viktorýn Radek Válek Zdeněk Fůsek Jakub Sytař Miroslav Válka (vyznamenán přímo na mysliveckém plese před zraky všech plesajících) a byl jednohlasně odhlasován nový náměstek starosty a to JAKUB RAUŠ.