Slepá ochutnávka

Bylo určeno 6 vzorků, 3 bílé a 3 červené. Degustátor měl za úkol vzorky ochutnat a přiřadit čísla vzorků k seznamu vín. Zúčastnilo se 10 soutěžících. Jen jednomu se podařilo na 100% vzorky správně určit. 4 lidé měli 1 záměnu. 1 člověk určil polovinu vzorků správně. 3 lidé potom určili správně pouze 1 vzorek a […]

Ohlédnutí za ochutnávkou vín

Letošní ročník ochutnávky vín patřil mezi vydařené akce. Počasí umožnilo posezení na vzduchu, vypilo se téměř 168 vzorků vína, snědlo se kromě kuchaře všechno a k tomu hrála poprvé cimbálová muzika Hantál. V neposlední řadě proběhla i slepá ochutnávka, jejíž výsledky se již podařilo zpracovat. Fotodokumentace tu sdhstrazovice.cz nebo tu strazovice.cz

Velikonoční ochutnávka vín

19.ročník Život bez odpadu Zero Waste, nebo také česky Život bez odpadů je označení pro životní styl, který podporuje opětovné využívání všech zdrojů bez tvorby odpadů, jejich skládkování, nebo jejich spalování. Tato filosofie říká, že všechny zdroje by měly být využívány opětovně stejně jako se tomu děje v přírodě.

Tekla krev!

18.3. se naše 4 členové komando SDH účastnilo výsadku do městské divočiny. Cíl mise: Kyjovská nemocnice. Tři mariňáci byli nováčci a bohužel jeden z nich misi nedokončil. Zbylé komando bez problému proniklo do bludiště nemocničního labyrintu a předalo zásilku – PŮL LITRU KRVE!